STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid extrainsatt föreningsstämma 2018.
Klicka här för att komma till föreningens stadgar