ALLT OM FÖRENINGEN

BAKGRUND


2014 Oktober
Kommunens fibersamordnare tillsammand med Leif Wiklund kallade till möte för att informera om fiber på landsbygden och för att sondera intresset.
Bildade en interimstyrelse.


2014 November
Föreningen registrerades hos bolagsverket 2014-11-13.
På medlemsmötet den 6 November 2014 valdes den sittande interimsstyrelsen till fast styrelse för Väne-Ryr Fiber Ek. förening.


2014 December
Vid årsskiftet var 67 intressenter anmälda.


2015 Januari – Maj
Arbetet med att skicka ut markupplåtelse avtal pågick
Upphandling av KO och totalentreprenad gjordes.
Zitius kontrakterades som KO
Ted Flink gräv & transport kontrakterades för totalentreprenaden


2015 Juni
Föreningen ansökte om bygglov för Nodhuset och detta beviljades i Juni 2015.


2015 Juli
Skickade ansökan in till jordbruksverket då fiberföreningen var berättigad till 40% av den totala anläggningskostnaden i stöd från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

2015 Devember
Vid slutet av 2015 hade föreningen 179 medlemmar och totalt hade 358 markupplåtelseavtal skickats ut.

2016 Januari – November
Startade totalentreprenaden i Väne-Ryr
Sista tillstånden in från myndigheter.

2016 December
Driftades de första fastigheterna i Väne-Ryr och fler kopplades på allt eftersom.

2017 April
Driftade Grunnebo

2017 Augusti
Den entreprenad som utförts på trafikverkets mark och vägområde besiktigades och godkändes av Svevias besiktningsman 2017-08-31.

2017 November
Driftade Frigård, åkerskog och Almås
Anslöt ytterligare 5 nya medlemmar

2018
Ansökan om ledningsrätt skickades in till lantmäteriet,

2019 Februari
Ansökan beviljade föreningen ledningsrätt.