2014

En bra början

Oktober

Kommunens fibersamordnare tillsammand med Leif Wiklund kallade till möte för att informera om fiber på landsbygden och för att sondera intresset.
Bildade en interimstyrelse.

November

Föreningen registrerades hos bolagsverket 2014-11-13.
På medlemsmötet den 6 November 2014 valdes den sittande interimsstyrelsen till fast styrelse för Väne-Ryr Fiber Ek. förening.


December

Vid årsskiftet var 67 intressenter anmälda.


Januari - Maj

Arbetet med att skicka ut markupplåtelse avtal pågick
Upphandling av KO och totalentreprenad gjordes.
Zitius kontrakterades som KO
Ted Flink gräv & transport kontrakterades för totalentreprenaden

Juni

Föreningen ansökte om bygglov för Nodhuset och detta beviljades i Juni 2015.


Juli

Skickade ansökan in till jordbruksverket då fiberföreningen var berättigad till 40% av den totala anläggningskostnaden i stöd från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


December

Vid slutet av 2015 hade föreningen 179 medlemmar och totalt hade 358 markupplåtelseavtal skickats ut.


2015

Intresset tilltar

2016

Första spadtaget

Januari - November

Startade totalentreprenaden i Väne-Ryr
Sista tillstånden in från myndigheter.

December

Driftades de första fastigheterna i Väne-Ryr och fler kopplades på allt eftersom.


April

Driftsatte Grunnebo

Augusti

Den entreprenad som utförts på trafikverkets mark och vägområde besiktigades och godkändes av Svevias besiktningsman 2017-08-31.


November

Driftade Frigård, åkerskog och Almås
Anslöt ytterligare 5 nya medlemmar


2017

Vi växer

2018

Ansökan

Januari - December

Ansökan om ledningsrätt skickades in till lantmäteriet,

Februari

Lantmäteriet beviljade föreningen ledningsrätt.

2019

Ledningsrätt