Nyheter

2020-05-04

Dokument årsmöte 2020
Dokument från årsmöte 2020 finns nu att läsa under Arkiv.

2019-xx-xx

Inbjudan årsmöte 2019
Årsmöte för föreningen kommer att hållas i bygdegården 2018-04-07 kl 16:00
Varmt välkomna.

2018-04-09

Inbjudan årsmöte 2018
Årsmöte för föreningen kommer att hållas i bygdegården 2018-04-22 kl 16:00
Varmt välkomna.

2017-07-10Inbjudan
Vårt projekt börjar lida mot sitt slut. Alla medlemmar utom fem stycken har nu en anslutning med
fiber till sin fastighet. Nätet är nu driftsatt till alla utom dessa fem som kommer att driftsättas
snarast, vi kommer att göra entreprenaden till dessa tillsammans med Vattenfall. Vattenfall väntar
just nu på några avtal från deras abonnenter, efter detta blir det start. Det som återstår är att
besiktiga vårt nät samt att ansöka om ledningsrätt för vår ledning. Vi i styrelsen vill tacka alla för
ett mycket gott och bra samarbete och vi vill med denna inbjudan bjuda in till en invigningsfest för
alla medlemmar och familjer samt vår entreprenör.
Ni är varmt Välkomna den 2/9-2017 klockan 18.00 till Bygdegården i Väne Ryr.
Det kommer att erbjudas mat och alkoholfri dryck från våra lokala producenter.
Det blir kalkon, lamm och kallskuret med sallader samt bröd och kaffe och kaka.
Senare på kvällen blir det musik och dans med bandet Ljaps fram på småtimmarna.
Kostnaden blir för detta är 100 kronor / person
Då vi hoppas på att många vill komma till vår invigningsfest så måste ni anmäla er till oss, detta
med tanke på att vi måste veta hur mycket mat vi behöver beställa.
Anmälan sker till oss automatisk när ni satt in pengarna på vårt bankgiro 589‐6899
Märk er betalning med ert medlemsnummer samt hur många som kommer.
Betalning skall vara oss till handa 2017-07-31.
Alkoholhaltiga drycker tas med av var och en som önskar.


Varmt Välkomna
Med bidrag från:
Skansens Gårdsbutik Väne Ryr Kött & Delikatess Several AB Ted Flink Gräv & Transport och Fiberutbyggnad

Leif Wiklund
Ordförande

2017-03-01

Hej på er alla!
Tiden går fort och nu är det snart dags för årsmöte igen.
Föreningen inbjuder nu till årsmöte i Väne Ryrs Bygdegård, vänligen se bifogad fil.
Med Vänliga Hälsningar
Leif Wiklund
Ordförande

2016-12-05

Hej!

Nu är det äntligen dags att börja koppla in fibern, några av er har redan fått inblåst och de allra flesta har idag hämtat sin utrustning som skall kopplas in.
Här nedan kan ni hitta PDF-dokument som guidar er genom installationen av er trådlösa router och tv-box.
Klicka på länkarna nedan och ett PDF-dokument med instruktioner kommer att laddas ned.

Inkoppling Arris TV-box
Koppla in bredband från Telia via fiber och trådlös router

Koppla in tv från Telia via fiber med trådlös router

2016-05-04

Hej!
Vi har nu slutit ett tilläggsavtal med Ted Flink. Detta betyder att vi nu har ett startdatum för vår entreprenad. Vi kommer att starta den 16 maj. Detta betyder att vi kommer att börja fakturera. Den första fakturan kommer att vara på 7000 kronor och ska vara oss tillhanda 2016-05-31.
Vi bjuder in till startmöte nu 2016-05-10 kl 18:00 i bygdegården.
Viktigt nu att alla ni som inte har skrivit på markupplåtelseavtal och fastighetsanslutningsavtal inkommer med dessa till oss skyndsamt.
Med Vänliga Hälsningar
Leif Wiklund
Ordförande

2015-12-09

Jordbruksverket har tidigare aviserat att beslut om de föreskrifter som ska användas för att kunna fatta beslut om stödpengar skulle tas 8 december. Tyvärr har jordbruksverket meddelat att beslut kommer inte att tas före 25 februari 2016. Vi kommer inte att starta vårt projekt innan vi har ett skriftligt beslut om stödpengar. Detta innebär att vi kommer tidigast i gång i mars 2016.
Med Vänliga Hälsningar
Leif Wiklund
Ordförande

2015-11-03

Vi vill tacka alla medlemmar som medverkade på medlemsmötet den 4:e Oktober och för er som inte kunde
medverka finns protokollet från mötet att hämta hem under arkivet
Där kan ni läsa igenom vad som avhandlades på mötet och uppdatera er i projektets framsteg.

//Styrelsen

2015-08-25

Nu är det dags igen för ett medlemsmöte den 4:e Oktober där vi vill presentera de erbjudanden vi fått för alla medlemmar, inbjudan till detta samt anslutningsavtal har skickats ut till alla medlemmar med till dagens dato visst förbehåll för bosatta i lilla och stora skuleboda där jag själv kommer att lägga kuverten på lådan under kvällen, min förmåga som brevbärare slutar tyvärr där regnet tog vid igår kväll.

Vi vill också uppmana de av er som ännu inte skrivit av markavtal alternativt inte betalat in medlemsavgiften för 2015 att göra det snarast möjligt, markupplåtelseavtalen är här av särskild dignitet då de i mångt och mycket styr när vår entreprenör kan sätta spaden i marken.
För er som funderar över medlemsavgiften är betalningsinformationen som följande

bankgiro: 589-6899. Vänligen skriv er fastighetsbeteckning på
meddelanderaden, då kan vi lättare bokföra er betalning.
Intresserade företag kan höra av sig till info@vaneryrfiber.se
så ordnar vi med faktura.

Avgiften är per ansluten fastighet.

Vidare vill vi i styrelsen informera om att arbetet nu är såpass långt fortskridet att medlemmar inte bör ingå i några avtal för bredband, TV eller fasttelefoni med bindningstid nu då detta är tjänster som kommer via fibern till förmånligare priser samt att ett bundet avtal skapar en onödig låsning till den leverantören då fibernätet väl tänds.
//Mats

2015-06-30

Nu går fibernätet in i en ny och spännande fas.
Upphandlingstiderna för anbud av kommunikationsoperatör och totalentreprenad har nu löpt ut och vi
utvärderar nu de anbud som kommit in för att bygga vårt inte nu längre så lilla fibernät.
För inte kunde vi tro att sammanslutningen skulle bli så stor som den blivit med 110 intressenter!
Vi kommer att kalla till ännu ett informationsmöte med frågestund när anbuden är genomgångna där vi
kan presentera mer information om vilka tjänster som kan erbjudas och till ungefärliga priser.


En viktig del av att få ned kostnaden på vår totalentreprenad är våra markupplåtelseavtal.
Idag är runt 70 stycken påskrivna och vi skulle uppskatta om de av er som har avtalen hemma men ännu inte skrivit under kunde göra detta så snart som möjligt, har ni några frågor är ni mer än välkomna att höra av er till oss i styrelsen via mail eller telefon. Har ni ännu inte fått markupplåtelseavtal kommer detta snart att finnas i brevlådan.

2015-05-24

Idag påbörjades arbetet med att sätta ut de skyltar som föreningen beställt.
Leif och Jimmy har varit i snickartagen.
//Mats


2015-04-21

Vår förening har nu gått över 100 medlemmar och arbetet fortskrider.
Nya mötesprotokoll finns uppladdade i arkivet för den som vill förkovra sig inför årsmötet på söndag.
Hoppas vi ses där!
//Mats

2015-02-26

Vi kan glatt meddela att föreningen nu nått 90 medlemmar.
Styrelsesidan är uppdaterad med telefonnummer till oss i styrelsen.
//Mats


2015-01-05

Vi i fiberföreningen önskar alla en god fortsättning.
Vi har haft ett uppehåll i arbetet nu under julen men kommer att dra igång arbetet igen nu under Januari.
Uppdateringar och mötesprotokoll från sista mötet i december skall läggas upp så snart pdf-kopia är ordnat.
//Mats

2014-11-30

Diskussionsforum för fiberföreningen har skapats där ni som intressenter kan registrera er,
vi tänker att det kan fungera som plattform för att svara på frågor runt arbetet och för att
underlätta för er att komma med synpunkter och förslag.
Ni hittar det i menyraden längst upp på sidan.
//Mats


2014-11-26


Föreningen har nu fått ordnat med bankgiro dit medlemsavgiften skall betalas in,
ni hittar mer information om detta under ”start” på huvudmenyn.
Vidare har Ordförande tagit fram ett preliminärt markupplåtelseavtal som kommer att skickas ut som förslag under December månad.
Vi önskar gärna att få feedback från fastighetsägare och boende i rustandet av bygden för framtida behov.
//Mats