Ordförande väneryrsfiberförening
Leif Wiklund
0704803090
leif.wiklund@vaneryrfiber.se
leif_w_webb

Kassör väneryrsfiberförening
Jimmy Wielbass
0709797839
jimmy.wielbass@vaneryrfiber.se
jimmy_w

Andra sekreterare väneryrfiberförening
Anneli Flogård Johansson
anneli.flogard@vaneryrfiber.se

Ledamot väneryrfiberförening
Pierre Bjarnfelt
0706058445
pierre.bjarnfelt@vaneryrfiber.se
pierre_b

Ledamot/webbansvarig väneryrfiberförening
Mats von Dolwitz
070994460
mats.vondolwitz@vaneryrfiber.se
mats_d