Varför fiber?

Till att börja med så håller vi i styrelsen med de flesta andra att det borde vara samhället som investerar och ser till att alla får samma möjligheter med fiber. Nu är det tyvärr inte så. Det enda vi kan göra är att ta tag i detta själva och försöka få med så många som möjligt. För vår del så skulle vi vilja att alla fastigheter i vårt område fick en anslutning.
När det gäller investeringen så gör vi det för att vi vill ta del av de tjänster som fiber erbjuder idag men vi vill även kunna ta del av framtida tjänster.
Den engångsinsats man gör kan man även jämföra med en investering i huset som byte av värmesystem eller tilläggsisolering. Man satsar pengar nu för att minska sin kostnad för energi eller förbrukning och på så sätt minska driftkostnaden. För de flesta så kommer månadskostnaden att halveras för telefon, tv och bredband.

Bra att veta samt praktiska saker runt fibern
  • Fiberkabeln möjliggör att vi på landsbyggden får tillgång till TV, telefon och internet på ett enkelt sätt via en kabel. Antingen så väljer man att kollektivansluta fastigheten eller så väljer man bland ca 8 operatörer en kombination man tycker passar bättre.
  • Med en fiberanslutning får man t.ex. möjligheten att se film och titta på tv via internet. Detta är något som fungerar dåligt via kopparkabeln, speciellt om man är flera i familjen som vill se/göra olika saker på nätet. Även trådlösa abonnemang kan ha problem med detta. Men framför allt så har trådlöst problem med den maxgräns för hur mycket data man får ta ner per månad. När den är förbrukad så stryps hastigheten kraftigt. Det man då kan göra fram tills nästa månad är att bara göra det viktigaste då allt nu tar längre tid. Alternativt så får man ta upp plånboken och köpa till mer datatrafik för resten av månaden. Kostnaden för det beror på hur mycket data du anser dig behöva.
Fördelar med fiber
  • Det finns inget idag som kan konkurrera med fiber i avseende på hastighet. Trådlösa uppkopplingar är en delad uppkoppling vilket innebär att om fler försöker att använda en mast så sjunker hastigheten som varje användare får. Detta är något som många i kustsamhällen har råkat ut för. Vintertid så fungerar det ok men under sommarmånaderna så blir det problem när fler vill använda masterna. Skulle man bygga ut antalet master så kommer man i praktiken att bygga ett fibernät. Detta eftersom fiber är det enda som kan mata tillräckligt med data för att inte i sin tur begränsa masten. Att man skulle bygga ut antalet master på landsbyggden är väl inte så troligt då det är glest befolkat och det innebär att det tar lång tid för operatörerna att tjäna in investeringen. Kopparnätet i sin tur är föråldrat och kraftigt begränsat i hastighet. Frågan är hur länge det kommer att underhållas. På sikt är det nog ingen vågad gissning att det kommer att avvecklas. På en del platser har det ju redan börjat.
 
    • En annan fördel med att gå över till fiber är att man slipper ha en kopparkabel in i huset. Det i sin tur leder till att åskan får det svårare att hitta in i huset. Samma sak med TV-antennen utan den så är det en väg mindre in i huset.